Bulgaristan'da Eğitim

Bulgaristan'da Eğitim

Bulgaristanda Üniversite Eğitim

Bulgaristanda Eğitim, başvurmak için lise mezunu olmak yeterlidir. Bulgaristanda Eğitim'e kayıt olmak için herhangi bir alan ayrımı ve LGS-LYS puan şartı aranmamaktadır. Bulgaristan üniversiteleri, meslek lisesi veya lise diploması derecesi farkı gözetmeden okumak isteyen öğrencilere onay vermektedir. Bulgaristanda Eğitim için taban puanları yoktur.

Avrupa Birliği Mavi Diploma Fırsatı !

Bulgaristan ülkesi 2007 yılında AB üyesi olmuştur. Bulgaristanda mezun olan öğrenciler Mavi Diploma ( AB diploması ) sahibi olurlar. Mavi Diploma sahibi olanlar Tüm AB ülkelerinde sorunsuz çalışabilirler. Bulgaristan üniversiteleri aynı zamanda YÖK tarafından tanınmakta olup YÖK'ün yayınlamış olduğu Denklik verilen Üniversiteler' listesinde de yer almaktadırlar.

Bulgaristan Eğitim Hazırlık Dil Okulu

Bulgaristan Üniversiteler'inde eğitim Bulgarca, İngilizce, Rusça, Almanca ve Fransızca dillerinde verilmektedir. Uluslararası İngilizce dil yeterlilik belgelerine sahip olan öğrenciler (IELTS 6,5 veya TOEFL 213), Bulgaristanda Eğitim görmek isteyen adaylar direk 1. sınıftan başlayabilirler. Yeterli dil bilgisine sahip olmayan öğrenciler ise üniversite bünyesinde verilen dil hazırlık eğitimini alırlar. Üniversite Hazırlık Dil Eğitimi, öğrencinin okuyacağı lisans programının diline göre Bulgarca, İngilizce, Fransızca, Rusça veya Almanca olmaktadır. Bulgaristanda Eğitim Hazırlık Dil Eğitimi 9 ay ( iki sömestr ) sürmektedir. Öğrenci, dil eğitiminin yanı sıra okuyacağı lisans programına göre alan dersleri eğitimi almaktadır. Örneğin İngilizce Tıp okuyacak bir öğrenci ingilizce dil eğitiminin yanı sıra biyoloj ve kimya alan dersleri eğitimi alır, teknik okuyacak öğrenciler ise dil eğitiminin yanı sıra matematik ve fizik alan dersleri almaktadırlar. Bulgaristanda eğitim avrupa standartlarındadır.

Bulgaristanda Üniversite Eğitim Ücretleri

Bulgaristanda eğitim ücretleri üniversiteden üniversiteye ve bölüme göre değişmektedir. Bulgaristanda eğitim ücretleri diğer Avrupa ülkelerindeki üniversite fiyatlarından daha düşüktür. Bulgaristanda Eğitim için lise veya dengi okul mezunu olmak yeterlidir.

Bulgaristanda Eğitim Sistemi

Bulgaristanda eğitim sistemi Türkiye ile benzerlilik gösterir. Eğitim dili Bulgarca veya İngilizce olup her öğrencinin, sadece dil eğitimi yapılan hazırlık sınıflarında okuması mecburidir. Hazırlık sınıfları akademik yıl gibidir.

Bulgaristanda üniversite eğitimi Türkiye eğitim sisteminden oldukça farklıdır.Birinci seviyeden dördüncü seviyeye 9 ay sürmektedir. Öğrenci, tüm dersleri almak zorunda olduğunu gibi programda öngörülen devamsızlık ders saatlerinin %10 üzerinde olursa, öğrencilik hakkını kaybetmektedir.

Değerlendirmeler altılık not sistemi üzerinden yapılmaktadır. 2 yani zayıf alındığında dönem tekrarı gerekmektedir. Hazırlık sınıflarında dil eğitiminin yanı sıra üniversiteye hazırlık amacıyla, öğrencinin seçeceği bölüme yönelik dersler de verilmektedir. Bunun için, öğrencinin hazırlık eğitimine başlamadan önce hangi alanda lisans eğitimi göreceğine karar vermesi gerekmektedir.

Bulgaristanda Eğitim Sistemi, Mühendislik, Teknoloji ve Doğa Bilimleri: Bu bölümde hazırlık eğitimi alan öğrenciler Bulgaristan'daki üniversitelerde, Radyofizik, Fizik, Matematik, Mühendislik bölümleri, Teknoloji bölümleri, Sibernetiks, Kimya, Coğrafya üzerine lisans eğitimi alabilirler.

Bulgaristanda Eğitim Sistemi, Ekonomi: Ekonomi bölümünü seçen öğrenciler üniversitede, ekonomi, işletme, pazarlama, uluslararası ticaret üzerine lisans eğitimi alabilirler.

Bulgaristanda Eğitim Sistemi, Hekimlik, Biyoloji ve Ziraat: Bu bölümde hazırlık okuyanlar, tıp ve tarımla ilgili lisans eğitimi alabilirler.

Bulgaristanda Eğitim Sistemi, Sosyal Bilimler: Sosyal bilimler üzerine ders gören öğrenciler, uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, gazetecilik, tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji, hukuk gibi insan bilimleri alanında lisans eğitimi alabilirler.

Bulgaristanda Eğitim Sistemi bir gereği olarak öğrencilerin üniversiteye kabulleri lise notlarına bakılarak yapılmaktadır. Burada öğrencinin hangi lise programında okuduğunun bir önemi yoktur.Meslek yüksekokulu mezunları DGS sınavı olmaksızın kendi dallarında lisans tamamlayabilirler.

Bu üniversitelerden alınan diplomalar EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) Diploması olacağı için öğrenci mezuniyet sonrası gerek Türkiye'de gerekse bir başka ülkede iş bulabilmektedir

Bulgaristanda eğitim sistemi yukarıda kısaca anlatılmıştır

Bulgaristan'da Lisans Tamamlama

İki Yıllık Mezunlarına Müjde !

Türkiye'de 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları kendi bölümlerinde Bulgaristan lisans tamamlama programına katılabilirler. Meslek yüksekokulu mezunları önce Bulgaristan üniversite hazırlık dil eğitimi almaları gerekir. Yurtdışındaki diğer lisans tamamlama programları için eğitim uzmanlarımız ile irtibata geçebilirsiniz.

Anadolu Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak Bulgaristan'daki üniversitelerle yaptığımız anlaşmalar sonucunda lisans tamamlama programlarını başlatıyoruz...

Türkiye'de 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunları için geliştirilen bu programda Bulgaristan Üniversiteleri tarafından fark dersler belirlenip , 2 yıllık alınan eğitimin 4 yıllık lisans eğitimine tamamlanması amaçlanır.

Lisans tamamlayabileceğiniz bölümler;

İnşaat Mühendisliği 3000 Euro ( İngilizce )

Mimarlık 4000 Euro ( İngilizce )

Bilgisayar Mühendisliği 3500 Euro ( İngilizce )

Telekominikasyon Mühendisliği 3000 Euro ( İngilizce )

Yazılım Mühendisliği 3000 Euro ( İngilizce )

Kamu Yönetimi 3000 Euro ( İngilizce )

Elektrik Mühendisliği 3000 Euro ( İngilizce )

Elektronik Mühendisliği 3000 Euro ( İngilizce )

Makina Mühendisliği 3000 Euro ( İngilizce )

Turizm 3500 Euro ( İngilizce )

Endüstri Mühendisliği 3000 Euro ( İngilizce )

İşletme 3000 Euro ( İngilizce )

Bulgaristan Lisans Tamamlama Programı

Türkiye'de 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunları için geliştirilen bu programda Bulgaristan Üniversiteleri tarafından fark dersler belirlenip , 2 yıllık alınan eğitimin 4 yıllık lisans eğitimine tamamlanması amaçlanır.

Anadolu Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak bazı Bulgaristan Üniversiteleri ile yaptığımız anlaşma sayesinde, Türkiye'de 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunu öğrenciler eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlayabilecekler. Lisans tamamlama programı sadece Anadolu Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı vasıtasıyla kayıt olan öğrenciler için geçerli olacaktır.

EĞİTİM DİLİ VE HAZIRLIK SINIFI

Lisans tamamlama programlarına katılacak olan öğrencilerin 6 ay İngilizce olarak hazırlık eğitimleri verilecektir. Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamayıp dil sertifikalarını alan öğrenciler, eğitimlerine 3. sınıftan devam edebilecekledir.

Yabancı dil yeterliliği bulunan öğrenciler, hazırlıktan muafiyet sınavına girerek sınavda başarılı olduğu takdirde lisans eğitimine başlayabilmektedirler.

Eğitime 3. sınıftan devam etme olarak adlandırılan lisans tamamlama programı , Türkiye'de aldığınız eğitimin müfredatına ve bu müfredatın Bulgaristan Üniversitelerindeki uyumuna göre değişiklik gösterebilmektedir.

Not: Yukarıda geçen bölümleri İngilizce olarak tamamlayabilirsiniz.Bu listede olmayan bölümleri de Bulgarca dil eğitimi alarak lisansa tamamlayabilirsiniz.

Kayıt İçin gerekli belgeler

Lisans tamamlama programına kayıt olmak isteyen öğrenciler, kayıt için gereken belgeler bölümümüzdeki evraklara ek olarak aşağıdaki belgeleri de ilave etmeleri gerekmektedir.

1) Mezun olunan meslek yüksek okulundan alınacak olan ders notlarını gösteren transkript belgesi ( apostil mühürlü )

2) Mezun olunan meslek yüksek okulundan alınan diplomanın orjinalı ( noter tasdikli ve apostil mühürlü )

Bulgaristanda Eğitim Bölümleri

Bulgaristanda Eğitim bölümleri İngilizce, Bulgarca, Fransızca, Rusça ve Almancadır. Uluslararası yeterlilik belgesi (IELTS 6,5 veya TOEFL IBT 79 gibi) olan öğrenciler Bulgaristan üniversitesi 1.sınıfa doğrudan başlayabilirler.Bulgarca ve diğer dillerdeki bölümler için Bulgaristan'da Üniversite hazırlık eğitimi alınmalıdır.

Bulgaristan Beslenme Giderleri, Bulgaristan Yurtlar, Evler, Bulgaristan Ulaşım, Bulgaristanda Yaşam

Bulgaristan beslenme giderleri 250-300 euro arasındadır. Bulgaristanda Eğitim alan öğrenciler gıda malzemelerini marketlerden temin etmektedirler. Bulgaristan yurtların yakınlarında büyük marketler bulunmaktadır.

Bulgaristan üniversitelerin kampüs yurtları bulunmaktadır. Yalnız her üniversite yabancı öğrencilere yurt imkanı sağlamamaktadır. Bulgaristan Yurtların fiyatları 60-150 euro arasındadır. Bulgaristanda Eğitim alan öğrenciler 2-3 arkadaş ile birlikte Bulgaristan ev kiralayabilirler. Bulgaristan ev kiraları 300-350 euro arasındadır.Bu fiyatlar kişiden kişiye ve tutulacak evin lüksüne,semtine ve bulunduğu konuma göre değişmektedir.

Bulgaristan öğrenciler ulaşım için aylık abone kartı kullanmaktadır. Bulgaristan ulaşım dolmuş ve otobüs ile yapılmaktadır. Bulgaristan Yurtlar- Üniversiteler arasında ulaşım sıkıntısı yoktur.

Bulgaristan Para Birimi, Bulgaristan Banka

Bulgaristan Para Birimi Leva'dır.

Bulgaristan Plovdiv ve Sofya da Ziraat Bankası şubeleri vardır. Öğrenciler diğer Bulgaristan bankalarında da hesap açtırabilirler.

Bulgaristan Askerlik Tescili

Bulgaristanda Eğitim öğrencileri hazırlık dil okulu sırasında max 2 yıl, 29 yaşına kadar askerlik tecili yaptırabilirler. Lisans eğitimi sırasında max 6 yıl, 29 yaşına kadar askerliklerini tecil yaptırabilirler.

Bulgaristan'da askerlik tecil işlemleri T.C. Bulgaristan Konsolosluğunda yapılmaktadır.

Bulgaristan Üniversiteleri Denklik

Bulgaristan Üniversiteleri YÖK tarafından tanınmaktadır. Herhangi bir Bulgaristan üniversitesi'nden mezun olduktan sonra istediğiniz AB ülkesinde çalışabilirsiniz. Bulgaristan Üniversiteleri'ne başlamadan gideceğiniz üniversiteyi YÖK'e sormanız gerekir. YÖK yurtdışında üniversite eğitimi veren kurumları her yıl belirli kriterlere göre incelemekte ve tanıdığı üniversiteleri bazılarını tanımamaktadır. Yurtdışında bir üniversiteye öğrenim görmek üzere gitmeden önce mutlaka YÖK Denkliğini doğrudan YÖK'e sorularak öğrenilmelidir.

Bulgaristan Üniversiteleri Bölümleri

Plovdiv Tıp Üniversitesi Bölümleri ;

Plovdiv Tıp Fakültesi Bölümleri;

Plovdiv Eczacılık Fakültesi

Plovdiv Diş Hekimliği Fakültesi

Plovdiv Tıp Koleji Bölümleri;

Tıp Koleji;

Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Diş Teknisyenliği, Eczacı Asistanlığı, Röntgen Teknisyenliği, Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Müfettişliği, Tıp Laborantı

Plovdiv Paissi Hilendarski Üniversitesi Bölümleri;

Filoloji Fakültesi Bölümleri, Felsefe ve Tarih Fakültesi Bölümleri, Fizik Fakültesi Bölümleri Pedogoloji Fakültesi Bölümleri, Matematik ve Bilgisayar Programcılığı, Kimya Fakültesi Bölümleri, Ekonomi Fakültesi Bölümleri, İngiliz Filolojisi ( İngilizce ), Psikoloji, Türk Dili Edebiyatı, Hukuk

Plovdiv Gıda Teknojileri Üniversitesi Bölümleri;

Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce ), Turizm ( İngilizce ) , İşletme (İngilizce ) , Makina Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Et ve süt Teknojileri, Tahıl, yem, ekmek ve tatlı teknolojisi, Konserve ve soğutma teknolojisi, Şarap ve bira teknolojisi, Tütün ürünleri teknolojisi, Yağlar,eterim yağlar, parfümeri ve kozmetik teknolojisi,Makine ve cihaz yapımı, Isı tekniği, Otomatik bilgilendirme ve yönetim tekniği

Plovdiv Ziraat ve Tarım Üniversitesi Bölümleri;

Ziraat Fakültesi Bölümleri; Ziraatçılık, Bitki bioteknolojisi, Hayvancılık , Bitki Koruması ve Zirai Ekoloji Fakültesi Bölümleri; Bitki Koruması, Ekoloji , Ekonomi Fakültesi Bölümleri; Ziraat Ekonomisi, Ziraat Turizmi, Pazarlama,Ekonomi ( İngilizce ), Tarım Fakültesi Bölümleri; Bağcılık, Tarım Mühendisliği

Plovdiv Teknik Üniversitesi Bölümleri;

Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri, Haberleşme Tekniği ve Teknolojileri, Elektronik Mühendisliği, Otomasyon Enformasyon ve Yönetim Tekniği Uzmanı, Elektrik Teknikleri, Makine ve Alet Yapımı Uzmanlığı, Makina İnşaat Tekniği ve Teknolojisi Uzmanlığı, Nakliyat Tekniği ve Teknolojisi Uzmanlığı, Poligrafi Uzmanlığı, Endüstri Mühendisliği ( İngilizce ).

Plovdiv Avrupa Koleji Harç Ücretleri;

Ekonomi, Korporasgen Ekonomisi, Muhasebecilik, Yöneticilik, İş yöneticiliği, İdarecilik,

Plovdiv Ekonomi ve Yönetim Koleji Harç Ücretleri;

İş İdaresi, Finans, Muhasebecilik, Turizm, Siyaset Bilimi ve Politika

Plovdiv Müzik Dans ve Güzel Sanatlar Akademisi Bölümleri;

Müzik Pedagojisi Fakültesi Bölümleri; Müzik Eğitimi Pedagojisi, Klasik Enstrümanlar Sanatı, Müzik Bilgisi Medya ve Müzik Editörlüğü, Kompozisyon, Orkestra Şefliği, Ton Şefliği, Kareografi Müzikal Folklor ve Resim Sanatı Fakültesi Bölümleri; Folklor Enstrümanları Bölümü, Bulgaristan Halk Koreografisi, Bale Pedagojisi, Bale Rejisörlüğü, Resim Sanatı Eğitimi Pedagojisi, Sahne Koreografisi, Müzikal Koreografi, Tiyatro Aktörlüğü, Sanat Yönetmenliği, Fotoğrafçılık

Sofya Tıp Üniversitesi Bölümleri;

Sofya Tıp Fakültesi

Sofya Eczacılık Fakültesi

Sofya Diş Hekimliği Fakültesi

Sofya Teknik Üniversitesi Bölümleri;

Bilgisayar Mühendisliği ( İngilizce ) , Makine Mühendisliği ( İngilizce ), Endüstri mühendisliği ( İngilizce ), Mekatronik Mühendisliği ( İngilizce ), Tekstil Mühendisliği ( İngilizce ), Taşımacılık tekniği ve teknolojileri ) İngilizce), Telekomünasyon Mühendisliği ( İngilizce ) , Uçak Mühendisliği ( İngilizce ), Elektrik enerjisi üretimi ve elektrik teknolojisi, Elektrik güç yönetimi ve elektrik donanımı Haberleşme teknikleri ve teknolojisi, Havacılık araçları ve teknolojisi, Hidrolik ve pnematik teknolojisi, Isı transferi mühendisliği, Makine yapımı mühendisliği ve teknolojisi Otomasyon, bilgi ve kontrol mühendisliği, Otomasyon, Danışmanlık ve Yönetim Mühendisliği, Tasarım mühendisliği, Termal ve nükleer enerji mühendisliği, Termik ve nükleer güç mühendisliği, Ulaşım araçları ve teknolojisi ,Ulaşım teknolojisi ve yönetimi, Uygulamalı matematik, Elektrik mühendisliği,

Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi Bölümleri;

Tarih Fakültesi Bölümleri, Slav Filolojisi Fakültesi Bölümleri, Klasik ve Yeni Filolojiler Fakültesi Bölümleri, Türk Dili ve Edebiyatı İngiliz Filolojisi, Felsefe Fakültesi Bölümleri,Psikoloji,Sosyoloji,Kamu Yönetimi, Avrupa Ülkeleri İlişkileri ( İngilizce ) , Hukuk, Uluslar Arası İlişkiler,Pedagoji Fakültesi Bölümleri, Okul Öncesi Pedagoji Fakültesi Bölümleri, Okul Öncesi Pedagoji ve Yabancı Dil.Müzik, Tıp Rehabilitasyon ve Ergo terapi, Basın ve Kitlesel Haberleşme Fakültesi Bölümleri, Gazetecilik ve Basın,Kamu İlişkileri, İktisat Fakültesi Bölümleri, Ekonomi, İktisat Yönetimi, Matematik ve Enformasyon Danışma Fakültesi Bölümleri, Yazılım Mühendisliği, Fizik Fakültesi Bölümleri, Kimya Fakültesi Bölümleri, Biyoloji Fakültesi Bölümleri, Jeoloji, Yer Bilim, Coğrafya Fakültesi Bölümleri, Turizm, Tıp Fakültesi Bölümleri (İngilizce)

Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık Ve Jeodezi Üniversitesi Bölümleri;

Mimarlık Fakültesi Bölümleri; , İnşaat Mühendisliği Fakültesi Bölümleri ( İngilizce ) , Şehir Planlama, Bina İnşaatı, Şehir Yapılanması, Konut Binaları, Sanayi ve Tarım Binaları, İç Dizayn ve Dizayn Mimarisi, Tarih ve Teori Mimarisi Resimlik ve Model, Bina ve Donatım İnşaatı, Mekanik İnşaat, İnşaat Materyalleri ve İzolasyonu, İnşaat Teknolojisi ve Mekanizasyon İnşaat Organizasyonu ve Ekonomisi, Su Tedariki ve Kanalizasyon, Hidromelorasyon İnşaatı, Hidroteknik İnşaat, Fizik, Yol İnşaatı, Geoteknik, Demir Yolu, Yollar, Tesisat Taşımacılığı, Matematik, Kamu Bilimleri, Jeodezi (Yüksek Lisanslı eğitim), Jeodezi ve Jeoenformasyon, Ziraat Teşkilatı ve Tarım Gelişimi , Diskreptiv Geometri ve Teknik Çizim, Beden Eğitimi ve Spor

Sofya Yüksek İnşaat Üniversitesi Luben Karavelov Üniversitesi Bölümleri;

Mimarlık Fakültesi Bölümleri; İnşaat Mühendisliği Fakültesi Bölümleri ( İngilizce )

Avrupa Politeknik Üniversitesi Bölümleri;

İnşaat Mühendisliği ( İngilizce ) , Mimarlık ( İngilizce ), Yeşil Enerji ( İngilizce ), İnovasyon Yönetimi ( İngilizce ) , Telekomünikasyon Mühendisliği ( İngilizce)

Bilgisayar Sist. ve Ağları ( İngilizce ) , Bilişim ( İngilizce ) , Psikoloji ( İngilizce )

Sofya Uluslararası Ekonomi Üniversitesi Bölümleri;

Makroekonomi, Finans, Maliye, İşletme, Ekonomi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler,

Uluslararası İlişkiler, Halkla İlişkiler, Bankacılık ve Sigortacılık, Pazarlama, İstatistik ve Ekonometri, Endüstri Ekonomisi, Tarım Ekonomisi, Yapı/İnşaat Ekonomisi, Sanayi Ekonomisi, Ticaret Ekonomisi, Lojistik Ekonomisi, Gazetecilik, Medya ve İletişim,Turizm, Savunma Ekonomisi, Fikri Mülkiyet Ekonomisi, Sosyoloji, İşletme Ekonomisi Yönetim Bilişim Sistemleri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Hukuk

Sofya Maden Jeoloji Üniversitesi Bölümleri;

Maden Teknolojileri Fakültesi Bölümleri; Yerden Çıkarılan Faydalı Madenlerin İşlenmesi, Maden (Mineral) Teknolojileri, İktisat ve Ekonomi Yönetimi, Jeodezi ve Markshayderstvo Maden Elektro mekanizma Fakültesi Bölümleri; Maden Ocağı Makineleştirme ve Bilgisayar İlaveleri Makine İnşaatında Elektro enerji ve Elektrik Döşeme, Otomasyon, Enformasyon ve İdare Tekniği Jeoloji Araştırma Fakültesi Bölümleri; Jeoloji Mühendisliği Hidrojeoloji ve Mühendislik Jeolojisi, Jeoloji Mühendisliği Maden (Mineral) Kaynakları Jeolojisi, Uygulamalı Jeofizik Sondaj, Petrol ve Gaz Sanayim, Ekoloji ve Çevre Koruma

Sofya Spor Akademisi Üniversitesi Bölümleri;

Antrenörlük Fakültesi Bölümleri, Spor Öğretmenliği Fakültesi Bölümleri; Spor Menajerliği, Spor Animasyonu, Antrenörlük (56 spor dalından seçim), Kineziterapi, Beden Eğitimi

Sofya Ormancılık Teknik Fakültesi Bölümleri Bölümleri;

Ormancılık İktisat Fakültesi Bölümleri; Orman İdaresi, Ormancılık İktisat Ekonomisi ve Orman Ekonomisi,Veterinerlik, Avcılık ve Balıkçılık İktisadi - Ekoloji ve Peyzaj Mimarlığı Fakültesi Bölümleri; Peyzaj Mimarlığı,Ekoloji ve Çevre Korunması ,

Sofya Yeni Bulgaristan Üniversitesi Bölümleri;

İnorganik Kimya Mühendisliği, Organik Kimya Mühendisliği, Malzemeler Bilgisi Metalürji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ( Bulgarca), Bioteknolojiler, Ekoloji ve Çevre Koruma Mühendisliği, Otomatizasyon ve İletişim Teknolojileri Endüstri Mühendisliği, Endüstriyel Kimya Mühendisliği ( Fransızca)

Sofya Kimya Teknolojileri ve Metalürji Üniversitesi Bölümleri;

Kimya Mühendisliği, Organik Kimya Mühendisliği, Malzemeler Bilgisi, İnorganik Kimya Mühendisliği, Metarlüji, Endüstri Mühendisliği, Endüstriyel Kimya Mühendisliği, Bioteknojiler, Ekoloji ve Çevre Koruma Mühendisliği, Otomasyon ve İletişim Teknolojileri.

Sofya Sanat Akademisi Bölümleri;

Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümleri; Ressamlık, Heykeltıraş, Renkli Duvar Resmi Sanatı, Grafiker Ressam, Kitap ve Matbaa Grafiği, Sanat, Poster, Transparan ve Göz Komünikasyonu Sanatı, Uygulamalı Fakülte; Metal Sanatı, Seramik Sanatı, Stenografi Sanatı, Oymacılık Sanatı, Tekstil Sanatı, Reklam Dizaynı, Porselen ve Cam Sanatı, Çocuk ve Çevre Dizaynı, Moda ve Tasarım, Restorasyon Sanatı

Pleven Tıp Üniversitesi Bölümleri;

Pleven Tıp Fakültesi

Pleven Kamu Sağlığı Fakültesi Bölümleri; Hemşire Bakımı, Ebelik, Sağlık Bilim Koleji, Tıbbi Laboratuar Asistanlığı Rehabilitasyon/ Ergo terapi

Stara Zagora ( Trakya ) Üniversitesi Bölümleri;

Veteriner Hekimliği Fakültesi Bölümleri; Veteriner Hekimliği, Tıp Fakültesi Bölümleri; Tıp, Sağlık Hizmetleri Sosyal Faaliyetleri, Pedagoloji Fakültesi Bölümleri; Okul Öncesi ve İlk Okul Pedagojisi, İlkokul Pedagojisi ve Yabancı Dil, Özel Pedagoji, Sosyal Pedagoji, Ziraat Fakültesi Bölümleri; Hayvancılık, Tarımcılık, Ekoloji ve Çevre Koruma, Tarım Ekonomisi, Bölgesel Planlama ve Köy Bölgelerinin Gelişimi, Tarım Mühendisliği,

Burgaz Free Üniversitesi Bölümleri;

Hukuk, Kamu İdaresi, Bilişim ve Bilgisayar Bilimleri, Maliye, Halkla İlişkiler, Pazarlama, Muhasebe ve Kontrol, Gazetecilik, Bilgisayar Ağları, İletişim Tekniği, Sosyal Faaliyetler, Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri

Burgas Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi Bölümleri;

Transport Tekniği ve Teknolojisi, Biyoteknoloji, Endüstri Yönetimi, Sosyal Pedagojisi

Elektrik Tekniği, Makine ve Cihaz Yapımı, Yardımcı Eczacılık, Organik Kimya Teknolojisi

Petro-Kimya Mühendisliği, Turizm, Kimya

Gabrovo Teknik Üniversitesi Bölümleri;

Elektrik Mühendisliği ( İngilizce ), Elektronik Mühendisliği ( İngilizce )

Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri Mühendisliği ( İngilizce ), İletişim Araçları ve Teknolojileri Mühendisliği ( İngilizce ), Otomasyon, Enformasyon ve Kontrol Sistemleri Mühendisliği ( İngilizce),Çevre Mühendisliği, Makina Mühendisliği ( İngilizce ), Endüstri Mühendisliği ( İngilizce ),Tekstil Mühendisliği, Hidrolik ve Hava Basınçlı Aletler Mühendisliği ( İngilizce ),

Malzeme Bilimi Teknolojileri Mühendisliği, Endüstri Yönetimi Mühendisliği, Ekonomi Yönetimi, Sosyal Faaliyetler, Kamu Yönetimi, Ticaret Ekonomisi

Ruse Angel Kanchev Üniversitesi Bölümleri;

Ziraat Makine ve Teknolojileri, Çevre Koruma ve Çevre Koruma Makineleri, Klima, Hidrolik Makineler ve Doğalgaz Donanımı, Sanayi Dizayn, Tarım Mühendisliği, Makine Servis ve Yönetimi, Makine Yapımı Teknik ve Makine Yönetimi, Makine ve Alet yapımında Bilgisayar Tasarlama, Tasarlama, Endüstriyel Mühendislik, Malzeme Teknolojisi ve Malzeme bilim Kalite Yönetimi ve Metroloji, Elektrik Gücü ve Elektrik Donanımı, Bilgisayar Sistem ve Teknolojileri, Telekomünikasyon Sistemleri. Bilgi İşlem ve Yönetim Makineleri Otomatik, Elektronik, Taşımacılık Teknik ve Teknolojileri, Taşımacılık Yönetimi ve Taşımacılık Teknolojileri, Filo ve Liman İşletmesi, Pazarlama Marketing, Ekonomi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Avrupa Bilgileri ve Avrupa Birliğinde Çok Aşamalı Yönetim, Avrupa Bilgileri ve Globalleşme, İşletme, Sanayi Yönetimi, Halkla İlişkiler, İdarecilik Matematik ve Bilgi İşlem, Bulgarca ve Tarih Bulgarca ve Tarih, İlkokul ve Yabancı Dil Eğitimi-İngilizce, Almanca, Fransızca, Okulöncesi ve İlkokul Eğitimi, Sosyal Pedagoji İş Dünyasında Bilgi-İşlem ve Bilgi-İşlem Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Kineziterapi, Ergoterapi, Ebelik, Hemşirelik, Hukuk, Bulgarca ve Yabancı Dil Eğitimi Fransızca, Fizik ve Bilgi-İşlem, Elektrik Mühendisliği, Kimya Teknolojileri, Biyoteknoloji Gıda Teknolojileri

Varna Teknik Üniversitesi Bölümleri;

Makine İnşaat Tekniği ve Teknolojisi, Kimyasal Makine İnşaatı, Üretim Teknolojileri

Mekanik Olarak Bilgisayarlı Teknolojisi, Ulaştırma Tekniği ve Teknolojileri,

Isı Enerjisi, Gemi İnşaat ve Deniz Mühendisliği ( İngilizce ) , Gemi Makinaları ve Mekanizmaları, Gemi Kaptanlığı ( İngilizce ) , Filo kompozisyon ve bağlantı noktaları

Elektrik tekniği ( İngilizce ) , Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Elektrik Enerjisi, Elektrik Gücü ve Elektrik Döşemeciliği, Gemi Elektrik Tesisat Döşemeciliği, Elektronik

İletişim ve Haberleşme Teknolojileri ( İngilizce ), Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri

( İngilizce ), Otomasyon, Bilgi ve Kontrol Bilgisayar Sistemleri ( İngilizce ) Robotik ve Mekatronik, Endüstriyel Yönetim ( İngilizce ), Yazılım ve İnternet Teknolojileri ( İngilizce ), Teknolojik Yenilik ve Girişimcilik

Varna Tıp Üniversitesi Bölümleri;

Tıp Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Eczacılık Fakültesi

Sağlık Fakültesi

Tıp Menajeri, Sağlık Bakımı

Bulgaristan Üniversiteleri, Bulgaristan Üniversiteleri,Bulgaristan Üniversiteleri, Bulgaristanda Üniversite okumak, Bulgaristan eğitim siteleri, Bulgaristan'da eğitim, Bulgaristan eğitim sitesi, Bulgaristanda eğitim ,Bulgaristan eğitim temsilciliği,Bulgaristanda eğitim, bulgaristan üniversitesi, bulgaristan üniversitesi, bulgaristan üniversiteler, bulgaristan üniversiteleri, bulgaristan üniversitesi, bulgaristan eğitim danışmanlığı, üniversite eğitimi, özel üniversiteler, yurtdışın da, yurt dışında

Yüksek Lisans ( Master ) Programları

Anadolu Yurtdışı Eğitim, Bulgaristan'da temsilcisi olduğu üniversitelerle yaptığı anlaşmayla Türkiye'de lisans eğitimini tamamlamış kişilere Yüksek Lisans yapma fırsatı sunuyor.

Yüksek lisans, master bir lisans öğretimine dayalı eğitim-öğretim ve araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

Bu eğitimin ardından kişi bilim uzmanı ;uzman hekim, yüksek mühendis, yüksek mimar gibi ünvanlara sahip olur.

Türkiye de Yüksek lisans başvurusu yapmak için ALES sınavına girip yeterli puan almış olmak ve başvuru yapılan programın gerekliliklerini yerine getirmek gerekmektedir. Yurt dışında Yüksek Lisans ve Doktora yapmak için herhangi bir sınav ve puan koşulu yoktur.

Günümüz koşullarında üniversite mezunu olmak artık yeterli olmamaktadır. Yurtdışında yüksek lisans eğitimi size prestijli bir iş, iyi bir kariyer, yüksek bir statü sağlayacaktır. Böylelikle diğer rekabetçilerinizin önüne geçmenizi sağlayarak tercih edilir olmanızı sağlayacaktır.

Anadolu Yurt Dışı Eğitim size yurt dışı master eğitimi için Bulgaristanda ki üniversitelerin kapılarını açıyor.

Ekonomik eğitim ve yaşam şartlarıyla öne çıkan Bulgaristan'ın birçok üniversitesinde İngilizce eğitim görme imkanı bulacak, aynı zamanda Mavi Diploma (EU) yani Avrupa diplomasına sahip olabileceksiniz.

Anadolu Yurt Dışı eğitim ile Yurt dışında master yapmak çok kolay, güvenli hem de ekonomik.

Bulgaristan'da Yüksek Lisans yapabileceğiniz bölümler ;

BİNA VE TESİSLERİ YENİLEME

Eğitim Süresi : 1,5 Yıl ( 3 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : Bina ve Tesisleri Yenileme Yüksek Lisansı

Bu programın amacı, bina onarım ve güçlendirme becerisi, binaya uygun iç ve dış malzeme ve sistemlerin seçimi, bina ekonomikliğini ve verimliliğini sağlayacak olanaklar, yenileme ve ilgili yapısal ve teknolojik sorunları çözmek için uzman yetiştirmektir.

GELİŞMİŞ MİMARİ TASARIM

Kimler Başvurabilir ?

AB standartlarında (5 yıl eğitim ) Mimarlık bölümünü bitirmiş olan kişiler bu yüksek lisans programına başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1,5 Yıl ( 3 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : Gelişmiş Mimari Tasarım Yüksek Lisans

Bu programın amacı karmaşık gerçek mimariyi ve gerçek tasarımı büyük bir kompleks mimari haline getirmek ve mimarların pratik becerilerini artırmaktır. Bu programa katılacak olanlar, Richard England, Mario Botta, Justus Dahinden, Manfredi Nicoletti,, Tadao Ando ve diğerleri dahil olmak üzere Mimarlık İnternational Academy üyeleri tarafından organize edilecek toplam altı atölyede iki dönem boyunca eğitim alacaklardır.

DEPREM MÜHENDİSLİĞİ

Kimler Başvurabilir ?

İnşaat mühendisliği veya benzeri bir lisans programlarından mezun olmuş kişiler bu yüksek lisans programına başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1,5 Yıl ( 3 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : Deprem Mühendisliği Yüksek Lisans

Program değerlendirme tahmin ve deprem riskini azaltma yeteneğine sahip olan jeofizik ve deprem mühendisliği alanlarında uzman eğitiyor.

YAZILIM TEKNOLOJİLERİ

Kimler Başvurabilir ?

Bilgisayar bilimleri veya benzeri bir lisans programından mezun olmuş kişiler bu yüksek lisans programına başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1,5 Yıl ( 3 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : Yazılım Teknolojileri Yüksek Lisans

Programın amacı, bilişim, yazılım ve bilgi teknolojileri ve küresel iletişim ağları ve internet kullanımında son derece özel bilgi ve pratik becerileri kazandırmaktır.

YÜKSEK PERFORMANS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ

Kimler Başvurabilir ?

Bilgisayar bilimleri veya benzeri bir lisans programından mezun olmuş kişiler bu yüksek lisans programına başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1,5 Yıl ( 3 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : Yüksek Performans Bilgisayar Sistemleri ve Teknolojileri

Programın amacı, son derece yetkin öğretim görevleri tarafından öğretilen başlıca konular arasında Cloud Computing, Servis Odaklı Mimari, Modern Ağ Mimarisi ve İş süreci yönetimi konuları yer almaktadır.

BİLGİSAYAR AĞLARI

Kimler Başvurabilir ?

Bilgisayar bilimleri veya benzeri bir lisans programından mezun olmuş kişiler bu yüksek lisans programına başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1,5 Yıl ( 3 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : Bilgisayar Ağları Yüksek Lisans

Üniversite : Avrupa Politeknik Üniversitesi

Programın amacı, Bilgisayar ağları konusunda günümüz stardartlarının üstünde uzmanlar yetiştirmektir.

MOBİL İLETİŞİM

Kimler Başvurabilir ?

Telekomünikasyon veya benzeri bir lisans programından mezun olmuş kişiler bu yüksek lisans programına başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1,5 Yıl ( 3 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : Mobil İletişim Yüksek Lisans

Bu programın amacı Multimedya IP iletişim, radyo ve televizyon sistemleri ve ağları, vb geniş bant mobil iletişim, Mobil IP telekomünikasyon,internet bilgi mimarileri, yazılım metodlarını içeren opsiyonel modüller konusunda bilgi sahibi mobil iletişim uzmanları yetiştirmektir.

KALİTE YÖNETİMİ

Kimler Başvurabilir ?

İktisat veya benzeri bir lisans programından mezun olmuş kişiler bu yüksek lisans programına başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1,5 Yıl ( 3 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : Kamu Yönetimi Yüksek Lisans

Programın amacı, kalite yönetimi alanında yönetim, teknoloji, araştırma ve pedagoji hazırlayabilecek uzmanlar yetiştirmektir. Bu programda temel disiplinler, kalite yönetimi, deney süreç yönetimi, güvenirlilik, planlama ve analiz istatistiksel yöntemler,uluslararası kalite standartları ve çevre yönetimi vb.

EĞİTİM YÖNETİMİ

Kimler Başvurabilir ?

İktisat veya benzeri bir lisans programından mezun olmuş kişiler bu yüksek lisans programına başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1,5 Yıl ( 3 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : Eğitim Yönetiminde Yüksek Lisans

Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı eğitim kurumları ve resmi ve gayri resmi eğitim faaliyetlerinin yönetimi için yönetici ve liderleri hazırlar.

PROJE YÖNETİMİ

Kimler Başvurabilir ?

İktisat veya benzeri bir lisans programından mezun olmuş kişiler bu yüksek lisans programına başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1,5 Yıl ( 3 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : Proje Yönetimi Yüksek Lisans

Proje Yönetimi Yüksek Lisans programı, öğrencileri proje hazırlama, uygulama ve raporlama için geçerli olan tüm süreçlerde yardımcI olabilecek eğitimi içermektedir.

İŞLETME

Kimler Başvurabilir ?

İktisat veya benzeri bir lisans programından mezun olmuş kişiler bu yüksek lisans programına başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1,5 Yıl ( 3 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : İşletme Yüksek Lisans

Programın amacı, proje yönetimi, girişimcilik, yenilik uygulama, iş görüşmeleri, iletişim ve insan kaynakları konusunda uzman yetiştirmektir.

KAMU YÖNETİMİ

Kimler Başvurabilir ?

İktisat veya benzeri bir lisans programından mezun olmuş kişiler bu yüksek lisans programına başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1,5 Yıl ( 3 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : Kamu Yönetimi Yüksek Lisans

Üniversite : Avrupa Politeknik Üniversitesi

Bu program, kamu sektöründe etkin bir organizasyon ve idari hizmetleri, ekonomi ve siyaset bilimi konularında uzman yetiştirir.

LİDERLİK VE ORGANİZASYON

Kimler Başvurabilir ?

İktisat veya benzeri bir lisans programından mezun olmuş kişiler bu yüksek lisans programına başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1,5 Yıl ( 3 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : Liderlik ve Örgütsel Gelişim Yüksek Lisans

Liderlik ve Organizasyonel Gelişim programı çağdaş, dinamik ve rekabetçi bir organizasyon ortamı için liderler geliştirmek için tasarlanmıştır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ

Kimler Başvurabilir ?

İktisat veya benzeri bir lisans programından mezun olmuş kişiler bu yüksek lisans programına başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1,5 Yıl ( 3 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : Bilgi Güvenliği Yüksek Lisans

Bilgi Güvenliği Yönetimi programı, ,iş sürekliliğini sağlamak ve çıkarlarının korunmasına yönelik tüm tehditlere karşı tedbirleri sağlamak, bilgi gizliliği ve korunması, bilgi gizliliği konusunda çözüm ve koruyucu tedbirleri sağlamak amacıyla kurulan bir programdır.

Program aşağıdaki konularda uzman yetiştirmeyi amaçlar :

Bilgi Güvenliği Uzmanları ve Yöneticileri

Banka ve Kurumsal Güvenlik Uzmanları ve Yöneticileri

İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Danışmanları

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Denetçileri

GÜNEŞ ENERJİSİ

Kimler Başvurabilir ?

Enerji veya benzeri bir lisans programından mezun olmuş kişiler bu yüksek lisans programına başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1,5 Yıl ( 3 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : Güneş Enerjisi Yüksek Lisans

Bu programı bitirenler;

Isı enerjisi birikimi

  • Elektronik enerjiyi
  • Güneş takip sistemleri
  • Fotoğraf-kimyasal panelleri
  • Güneş otomasyonu-Kombine PV / T panelleri; güneş sistemleri izlenmesi, Modelleme ve güneş sistemlerinin simülasyonu, güneş panelleri konsantratörü ve koleksiyoncular konularında uzman olurlar.

HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ

Kimler Başvurabilir ?

Enerji veya benzeri bir lisans programından mezun olmuş kişiler bu yüksek lisans programına başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1,5 Yıl ( 3 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : Hidrojen Teknolojiler Mühendisliği Yüksek Lisans

Hidrojen üretimi için Teknolojileri;

Hidrojen mühendislik (üretim, depolama, dağıtım, güvenlik);

Hidrojen Yakıt Pili Teknolojisi,

Proje tema: Modelleme ve yakıt pili sistemlerinin optimizasyonu,

Yakıt Hücreleri Giriş: Durum ve yakıt hücresi uygulamaları teknoloji,

Temel Termodinamik ve Yakıt Pilleri için Sistem Analizi,

Yakıt hücresi hibrid elektrikli araçlar,

Proton değişim membranlı (PEM) yakıt hücresi;

H2O H2 Üretim Mühendisliği Fotosentez;

Hibrit Sistemler.

BİYOYAKITLAR

Kimler Başvurabilir ?

Enerji veya benzeri bir lisans programından mezun olmuş kişiler bu yüksek lisans programına başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1,5 Yıl ( 3 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : Biyoyakıtlar Mühendisliği Yüksek Lisans

Biyokütle ve alternatif yakıt sistemleri,

Enerji, sanayi ve çevre için Biyokütle,

Biyokütle gelen Biyoyakıtlar: biyoetanol, biyodizel, biyo-yağ, biyogaz, biohydro gen, biyokütle şeker, Fisher-Tropsch sıvılar;

Biyokütle gelen BioDiesel;

Biyodizel Bitkisel Yağlar gelen,

Biyoyakıt için Biyokütle: Küresel Sanayi Stratejileri;

Mikroalg ve Deniz yosunu gelen Biyoyakıtlar;

Diğer Organizmalar tarafından Etanol için Biyokütle Dönüşüm;

Etanol Üretim Teknolojisi için Mısır gelişmeler,

Biyoyakıt ve Yenilenebilir Yakıt Standartları özellikleri.

YENİLENEBİLİR ENERJİ YÖNETİMİ

Kimler Başvurabilir ?

Enerji veya benzeri bir lisans programından mezun olmuş kişiler bu yüksek lisans programına başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1,5 Yıl ( 3 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : Yenilenebilir Enerji Yönetimi Yüksek Lisans

Yenilenebilir Enerji Yönetimi mühendisi aşağıdaki konularda önemli bilgilere sahip olur :

Yenilik yönetimi,

Stratejik plan ve yenilenebilir enerji için programlar,

Risk yönetimi ve elektronik proje yönetimi.

Aşağıdaki konularda eğitime dahildir:

Güneş ısıtma ve soğutma sistemleri,

fotovoltaik sistemleri,

Rüzgar enerji bilimi

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ ( LOGOPEDİ )

Kimler Başvurabilir ?

Herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmuş kişiler bu programa başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1,5 Yıl ( 3 dönem )

Eğitim Dili : Bulgarca

Diploma : Dil ve Konuşma Terapisi ( Logopedi ) Yüksek Lisans

MEKATRONİK

Kimler Başvurabilir ?

Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve benzeri mühendislik alanlarından lisans eğitimini almış kişiler bu programa başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1,5 Yıl ( 3 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : Makina Mühendisliği Yüksek Lisans

Mekatronik mühendisliği yüksek lisansında eğitimin ilk yarı yılı teorik, ikinci yarı yılı Pratik (staj) olarak verilecektir. Farklı bir alanda eğitim alınmış fakat Mekatronik mühendisliği yüksek lisans yapmak isteniyor ise; eğitim süresi aynı tutulup 1.5 yıl olacak, alınacak olan eğitimde staj süresi kısa tutulup teorik eğitime ağırlık verilecektir.

TURİZM

Kimler Başvurabilir ?

Turizm bölümü veya herhangi bir dört yıllık lisans programından mezun olmuş kişiler bu programa başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1 Yıl ( 2 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : Turizm Yüksek Lisans

Yüksek Lisans (Master) derecesinde, elde edilen lisans derecesi aynı alanda ise eğitim süresi 1 yıl olup farklı bir alanda ise 2 yıldır.

GIDA ÜRÜNLERİNİN ANALİZ VE KONTROLÜ

Kimler Başvurabilir ?

Gıda mühendisliği veya herhangi bir lisans programından mezun olmuş kişiler bu programa başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1 Yıl ( 2 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : Gıda Ürünlerinin Analiz ve Kontrolü Yüksek Lisans

Yüksek Lisans (Master) derecesinde, elde edilen lisans derecesi aynı alanda ise eğitim süresi 1 yıl olup farklı bir alanda ise 2 yıldır.

ENDÜSTRİ YÖNETİMİ

Kimler Başvurabilir ?

Endüstri Mühendisliği veya herhangi bir lisans programından mezun olmuş kişiler bu programa başvurabilirler.

Eğitim Süresi : 1 Yıl ( 2 dönem )

Eğitim Dili : İngilizce

Diploma : Endüstri Yönetimi Yüksek Lisans

Yüksek Lisans (Master) derecesinde, elde edilen lisans derecesi aynı alanda ise eğitim süresi 1 yıl olup farklı bir alanda ise 2 yıldır.

Sofya Üniversitesi

Sofya Üniversitesi 1888 yılında kurulmuştur. Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi en iyi Avrupa üniversiteleri arasındadır.

Bulgaristan'ın en köklü üniversitelerinden biri olan Sofya Üniversitesi kuruluşu günümüzden 110 yıl öncesine dayanmaktadır. Diplomasi Avrupa ülkelerinde tanınan okulda 83 ayrı dalda eğitim verilmektedir. Yedi farklı fakülte kampusundan oluşan üniversitede eğitim kalitesi en üst düzeydedir. Ayrıca çeşitli kültürel, sanatsal, sportif aktivite olanakları ve öğrenci kulüpleri okulun öğrencilere sunmuş olduğu imkanlardandır.

Sofya Üniversitesi bölümleri eğitim dili Bulgarca ve İngilizcedir.

Sofya Üniversitesi öğrencileri birçok farklı bina ve yerde eğitim görmektedir. Çok büyük bir yerleşkesi bulunmaktadır.

Sofya Üniversitesi taban puanları yoktur. Sofya Üniversitesi bölümleri için LGS-LYS şartı aranmamaktadır. Sofya Üniversitesi bölümleri öğrenci sayısı binleri aşmaktadır.

Sofya Üniversitesi YÖK denklik bulunmaktadır.

Sofya Üniversitesi öğrencileri Bulgarca ve İngilizce 2 dönem hazırlık eğitimi alırlar. Başarılı öğrenciler Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı Onaylanmış dil sertfikası alırlar.

Sofya Üniversitesi öğrencileri bir yıl okuduktan sonra ERASMUS/SOKRATES programlarıyla Avrupa`nın herhangi bir ülkesinde iki döneme kadar üniversite eğitimi alabilirler.

Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi Bulgaristan'ın en büyük ve en saygın üniversitesidir. Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktora programları bulunmaktadır.

Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi bölümleri'nde okumak için Lise diploması yeterli olmaktadır.

Lise, meslek lisesi mezunları Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi bölümlerinde eğitim alınabilir. Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi hukuk ve psikoloji Bulgarcadır.

Sofya St. Kliment Ohridski Üniversitesi ücretleri İngilizce bölümlerinde biraz yüksektir.

Sofya Üniversitesi bölümleri çok geniş kapsamlıdır. Hemen hemen her bölümleri bünyesinde barındırmaktadır.

Sofya Üniversitesi Fiyatları

Bulgaristan sofya üniversitesi fiyatları 3300 Eurodan başlamaktadır.

Sofya Üniversitesi Bulgarca Hazırlık Fiyatı: 3300 Euro (Bulgarca)

Sofya Üniversitesi Bölümleri Lisans eğitim Fiyatları : 3300 Euro (Bulgarca)

Sofya Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümleri Yıllık Fiyatı: 4628 Euro (İngilizce)

Sofya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Bölümleri Yıllık Fiyatı: 4650 (Bulgarca)

Sofya Üniversitesi Avrupa Ülkeleri İlişkileri: 3850 Euro (İngilizce)

Sofya Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Matematik: 3850 Euro (Bulgarca)

Sofya Üniversitesi Denklik

Sofya Üniversitesi YÖK Denklik bulunmaktadır. Herhangi bir Bulgaristan üniversitesi'nden mezun olduktan sonra istediğiniz AB ülkesinde çalışabilirsiniz. Bulgaristan Üniversiteleri'ne başlamadan gideceğiniz üniversiteyi YÖK'e sormanız gerekir. YÖK yurtdışında üniversite eğitimi veren kurumları her yıl belirli kriterlere göre incelemekte ve tanıdığı üniversiteleri bazılarını tanımamaktadır. Yurtdışında bir üniversiteye öğrenim görmek üzere gitmeden önce mutlaka YÖK Denkliğini doğrudan YÖK'e sorularak öğrenilmelidir.

Sofya Üniversitesi Denklik Sorgulaması

Sofya Üniversitesi Denklik için dilekçe ile başvurabilirsiniz, daha kolay bir yolu ise YÖK Denklik Sorgulama Formunu kullanmaktır. Yapmış olduğunuz sorgulamalara genellikle aynı gün cevap verilmektedir.

Bulgaristan Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümleri

Bulgaristan sofya üniversitesi hukuk fakültesi bölümleri, Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Türk Öğrencilerimiz tarafından en çok tercih edilen bölümler arasındadır.

Bulgaristan Sofya Üniversitesi hukuk bölümü okuyabilirsiniz, Mezun olduğunuzda, YÖK'e başvuru yapılıp seviye tespit sınavını başardığınızda Türkiye'de mesleğinizi icra edebileceksiniz.

Türkiye'ye en yakın yüksek eğitim imkanı olan Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da bulınan Üniversite şehrin gerçek manevi bir merkezi olup Güney Bulgaristan'ın en önemli kültürel kurumudur. Bulgaristan'ın en eski ve köklü üniversitesidir.

Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuk Fakültesi bölümlerinde çok sayıda deneyimli ve taninmiş hocalar görev yapmakta olup en üst düzeyde eğitimin verilmesi için teknolojik olarak yeterli ve modern sınıflarda ve laboratuarlarda eğitimlerini vermektedirler.

Sofya Üniversitesi YÖK tarafından tanınan bir üniversite olup diplomalara denklik verilmektedir.

Sofya Üniversitesi Bölümleri

Tıp Fakültesi Bölümleri ( Bulgarca ve İngilizce)

Eczacılık Fakültesi Bölümleri ( Bulgarca )

Sofya Üniversitesi Tarih Fakültesi Bölümleri Bölümleri

1. Tarih Bilimleri

2. Arkeoloji Bilimleri

3. Etnoloji Bilimleri

4. Arşiv Bilimleri ve Büro Tekniği

5. Geçmiş ve Günümüz Güneydoğu Avrupa Bilimleri

Sofya Üniversitesi Slav Filolojisi Fakültesi Bölümleri Bölümleri

1. Bulgar Filolojisi

2. Slav Filolojisi

3. Rus Filolojisi

4. Balkan Filolojisi

Sofya Üniversitesi Klasik ve Yeni Filolojiler Fakültesi Bölümleri

1. Klasik Filoloji

2. Yeni Yunan Filolojisi

3. Macar Filolojisi

4. Fransız Filolojisi

5. İtalyan Filolojisi

6. Romen Filolojisi

7. Alman Filolojisi

8. İskandinav Dili ve Edebiyatı

9. Arap Dili ve Edebiyatı

10.Türk Dili ve Edebiyatı

11.Çin Dili ve Edebiyatı

12.Kore Dili ve Edebiyatı

13.Japon Dili ve Edebiyatı

14.Hint Dili ve Edebiyatı

15.Iran Dili ve Edebiyatı

16.Ermeni Filolojisi

17.İngiliz Filolojisi

18.İspanyol Filolojisi

19.Portekiz Filolojisi

Sofya Üniversitesi Felsefe Fakültesi Bölümleri

1. Felsefe

2. Psikoloji

3. Sosyoloji

4. Palitoloji Politika Bilimleri

5. Kültüroloji Bilimi

6. Kütüphane ve Enformasyon Bilimleri

7. Kamu Yönetimi

8. Avrupa Ülkeleri İlişkileri (İngilizce )

Sofya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümleri

1. Hukuk

2. Uluslar Arası İlişkiler

Sofya Üniversitesi Pedagoji Fakültesi Bölümleri

1. Pedagoji

2. Sosyal Faaliyetler ve Etkinlik Bilimleri

Sofya Üniversitesi Okul Öncesi Pedagoji Fakültesi Bölümleri

1. Okul Öncesi Pedagoji ve Yabancı Dil

2. Özel Pedagoji

3. Toplumsal Pedagoji

4. Tasvir Sanatı Betimleme

5. Müzik

6. Logopedi

7. Okul Öncesi Pedagojisi

8. Okul Öncesi Pedagojisi ve Yabancı Dil

9. Pedagoji ve Kitlesel Sanat Komünikasyonu

10.Tıp Rehabilitasyon ve Ergoterapi

Sofya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Bölümleri

1. Teoloji

Sofya Üniversitesi Basın ve Kitlesel Haberleşme Fakültesi Bölümleri

1. Gazetecilik ve Basın

2. Kamu İlişkileri

3. Kitap Yayıncılığı

Sofya Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölümleri

1. Ekonomi

2. İktisat Yönetimi

Sofya Üniversitesi Matematik ve Enformasyon Danışma Fakültesi Bölümleri

1. Matematik

2. Uygulamalı Matematik

3. Matematik ve Enformasyon

4. İstatistik

5. Enformasyon

6. Bilgisayar Bilimleri

7. Yazılım Mühendisliği

8. Haberleşme ve Enformasyon Sistemleri

Bulgaristan Sofya Üniversitesi Fizik Fakültesi Bölümleri

1. Fizik

2. Fizik Mühendisliği

3. Nükleer Tekniği ve Nükleer Enerji

4. Astrofizik, Astroloji, Meteoroloji ve Geofizik

Bulgaristan Sofya Üniversitesi Kimya Fakültesi Bölümleri

1. Kimya

2. Ekokimya

3. Bilgisayarlı Kimya

4. Nükleer Kimya

5. Kimya ve Fizik

6. Kimya ve Enformasyon

Bulgaristan Sofya Üniversitesi Biyoloji Fakültesi Bölümleri

1. Biyoloji Bilimleri

2. Molekülsel Biyoloji

3. Bioteknolojileri

4. Ekoloji ve Çevre Bilimleri

5. Biyoloji ve Kimya Bilimleri

6. Coğrafya ve Biyoloji

7. Biomanager ve Direnç Gelişimi

Bulgaristan Sofya Üniversitesi Jeoloji, Yer Bilim, Coğrafya Fakültesi Bölümleri

1. Jeoloji Bilimleri

2. Coğrafya

3. Turizm

4. Bölgesel Gelişim ve Politika

Bulgaristan Sofya Üniversitesi Tıp Fakültesi Bölümleri uzmanlık alanları ;

1. Biyoloji, Genetik Tıp ve Mikrobiyoloji

2. Fizik, Biyofizik ve Röntgenoloji

3. Kimya ve Biyokimya

4. Anatomi ve Histoloji

5. Fizyoloji ve Klinik Fizyoloji

6. Patoloji ve Adli Tıp

7. Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji

8. İç Hastalıkları

9. Pediatri

10. Nevroloji, Psikiyatri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

11. Cerrahi Hastalıklar

12. Kadın Doğum ve Jinekoloji

13. Tıp ve Toplumsal Sağlık

14. Epidemoloji, Salgın Hastalıklar Enfeksiyon ve Deri Hastalıkları

Bulgaristan Üniversiteleri

Bulgaristan Üniversiteleri başvurmak için lise mezunu olmak yeterlidir. Bulgaristan Üniversiteleri'ne kayıt olmak için herhangi bir alan ayrımı ve LGS-LYS puan şartı aranmamaktadır. Bulgaristan üniversiteleri, meslek lisesi veya lise diploması derecesi farkı gözetmeden okumak isteyen öğrencilere onay vermektedir.. Bulgaristan Üniversiteleri'nde taban puanları yoktur.

Bulgaristan ülkesi 2007 yılında AB üyesi olmuştur. Bulgaristan üniversiteleri'nde mezun olan öğrenciler Mavi Diploma ( AB diploması ) sahibi olurlar. Mavi Diploma sahibi olanlar Tüm AB ülkelerinde sorunsuz çalışabilirler. Bulgaristan üniversiteleri aynı zamanda YÖK tarafından tanınmakta olup YÖK'ün yayınlamış olduğu Denklik verilen Üniversiteler' listesinde de yer almaktadırlar.

Bulgaristan Üniversiteler'inde eğitim Bulgarca, İngilizce, Rusça, Almanca ve Fransızca dillerinde verilmektedir. Uluslararası İngilizce dil yeterlilik belgelerine sahip olan öğrenciler (IELTS 6,5 veya TOEFL 213), Bulgaristan Üniversiteleri'nde direk 1. sınıftan başlayabilirler. Yeterli dil bilgisine sahip olmayan öğrenciler ise üniversite bünyesinde verilen dil hazırlık eğitimini alırlar. Üniversite Hazırlık Dil Eğitimi, öğrencinin okuyacağı lisans programının diline göre Bulgarca, İngilizce, Fransızca, Rusça veya Almanca olmaktadır. Bulgaristan Üniversiteleri Hazırlık Eğitimi 9 ay ( iki sömestr ) sürmektedir. Öğrenci, dil eğitiminin yanı sıra okuyacağı lisans programına göre alan dersleri eğitimi almaktadır. Örneğin İngilizce Tıp okuyacak bir öğrenci ingilizce dil eğitiminin yanı sıra biyoloj ve kimya alan dersleri eğitimi alır, teknik okuyacak öğrenciler ise dil eğitiminin yanı sıra matematik ve fizik alan dersleri almaktadırlar. Bulgaristan üniversiteleri'nde eğitim avrupa standartlarındadır.

Bulgaristan Üniversiteleri ücretleri üniversiteden üniversiteye ve bölüme göre değişmektedir. Bulgaristan Üniversiteleri ücretleri diğer Avrupa ülkelerindeki üniversite fiyatlarından daha düşüktür.

SOFYA ÜNİVERSİTELERİ

Sofya Teknik Üniversitesi

Sofya Mimarlık ve İnşaat ve Üniversitesi

Sofya Tıp Üniversitesi

Sofya Uluslararası Ekonomi Üniversitesi

Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi

Sofya Sanat Akademisi

Sofya Ormancılık Teknik Üniversitesi

Sofya Maden ve Jeoloji Üniversitesi

Sofya Yeni Bulgaristan Üniversitesi

Sofya Spor Akademisi

Sofya Kimya Teknolojileri ve Metalürji Üniversitesi

PLOVDİV ÜNİVERSİTELERİ

Plovdiv Teknik Üniversitesi

Plovdiv Tıp Üniversitesi

Plovdiv Ziraat ve Tarım Üniversitesi

Plovdiv Müzik ve Dans Akademisi

Plovdiv Gıda Teknolojileri Üniversitesi

Plovdiv Paissi Hilandarski Üniversitesi

Plovdiv Ekonomi ve Yönetim Koleji

Plovdiv Avrupa Koleji

PLEVEN ÜNİVERSİTELERİ

Pleven Tıp Üniversitesi

VARNA ÜNİVERSİTELERİ

Varna Tıp Üniversitesi

Varna Teknik Üniversitesi

Varna Ekonomi Üniversitesi

Varna Çernorizets Hrabır Serbest Üniversitesi

RUSE ÜNİVERSİTELERİ

Ruse Angel Kincev Üniversitesi

STARA ZAGORA ÜNİVERSİTELERİ

Stara Zagora Trakya Üniversitesi

BURGAZ ÜNİVERSİTELERİ

Burgaz Prof. Assen Zlatrov Üniversitesi

Burgaz Serbest Üniversitesi

ŞUMEN ÜNİVERSİTELERİ

Şumen Ep. Konstantin Preslavski Üniversitesi

Bulgaristanda Eğitim Üniversite

Bulgaristanda Eğitim, başvurmak için lise mezunu olmak yeterlidir. Bulgaristanda Eğitim'e kayıt olmak için herhangi bir alan ayrımı ve LGS-LYS puan şartı aranmamaktadır. Bulgaristan üniversiteleri, meslek lisesi veya lise diploması derecesi farkı gözetmeden okumak isteyen öğrencilere onay vermektedir. Bulgaristanda Eğitim için taban puanları yoktur.

Avrupa Birliği Mavi Diploma Fırsatı !

Bulgaristan ülkesi 2007 yılında AB üyesi olmuştur. Bulgaristanda mezun olan öğrenciler Mavi Diploma ( AB diploması ) sahibi olurlar. Mavi Diploma sahibi olanlar Tüm AB ülkelerinde sorunsuz çalışabilirler. Bulgaristan üniversiteleri aynı zamanda YÖK tarafından tanınmakta olup YÖK'ün yayınlamış olduğu Denklik verilen Üniversiteler' listesinde de yer almaktadırlar.

Bulgaristan Hazırlık Dil Okulu

Bulgaristan Üniversiteler'inde eğitim Bulgarca, İngilizce, Rusça, Almanca ve Fransızca dillerinde verilmektedir. Uluslararası İngilizce dil yeterlilik belgelerine sahip olan öğrenciler (IELTS 6,5 veya TOEFL 213), Bulgaristanda Eğitim görmek isteyen adaylar direk 1. sınıftan başlayabilirler. Yeterli dil bilgisine sahip olmayan öğrenciler ise üniversite bünyesinde verilen dil hazırlık eğitimini alırlar. Üniversite Hazırlık Dil Eğitimi, öğrencinin okuyacağı lisans programının diline göre Bulgarca, İngilizce, Fransızca, Rusça veya Almanca olmaktadır. Bulgaristanda Eğitim Hazırlık Dil Eğitimi 9 ay ( iki sömestr ) sürmektedir. Öğrenci, dil eğitiminin yanı sıra okuyacağı lisans programına göre alan dersleri eğitimi almaktadır. Örneğin İngilizce Tıp okuyacak bir öğrenci ingilizce dil eğitiminin yanı sıra biyoloj ve kimya alan dersleri eğitimi alır, teknik okuyacak öğrenciler ise dil eğitiminin yanı sıra matematik ve fizik alan dersleri almaktadırlar. Bulgaristanda eğitim avrupa standartlarındadır.

Bulgaristanda Eğitim Ücretleri

Bulgaristanda eğitim ücretleri üniversiteden üniversiteye ve bölüme göre değişmektedir. Bulgaristanda eğitim ücretleri diğer Avrupa ülkelerindeki üniversite fiyatlarından daha düşüktür. Bulgaristanda Eğitim için lise veya dengi okul mezunu olmak yeterlidir.

Bulgaristanda Eğitim Sistemi

Bulgaristanda eğitim sistemi Türkiye ile benzerlilik gösterir. Eğitim dili Bulgarca veya İngilizce olup her öğrencinin, sadece dil eğitimi yapılan hazırlık sınıflarında okuması mecburidir. Hazırlık sınıfları akademik yıl gibidir.

Bulgaristanda üniversite eğitimi Türkiye eğitim sisteminden oldukça farklıdır.Birinci seviyeden dördüncü seviyeye 9 ay sürmektedir. Öğrenci, tüm dersleri almak zorunda olduğunu gibi programda öngörülen devamsızlık ders saatlerinin %10 üzerinde olursa, öğrencilik hakkını kaybetmektedir.

Değerlendirmeler altılık not sistemi üzerinden yapılmaktadır. 2 yani zayıf alındığında dönem tekrarı gerekmektedir. Hazırlık sınıflarında dil eğitiminin yanı sıra üniversiteye hazırlık amacıyla, öğrencinin seçeceği bölüme yönelik dersler de verilmektedir. Bunun için, öğrencinin hazırlık eğitimine başlamadan önce hangi alanda lisans eğitimi göreceğine karar vermesi gerekmektedir.

Bulgaristanda Eğitim Sistemi, Mühendislik, Teknoloji ve Doğa Bilimleri: Bu bölümde hazırlık eğitimi alan öğrenciler Bulgaristan'daki üniversitelerde, Radyofizik, Fizik, Matematik, Mühendislik bölümleri, Teknoloji bölümleri, Sibernetiks, Kimya, Coğrafya üzerine lisans eğitimi alabilirler.

Bulgaristanda Eğitim Sistemi, Ekonomi: Ekonomi bölümünü seçen öğrenciler üniversitede, ekonomi, işletme, pazarlama, uluslararası ticaret üzerine lisans eğitimi alabilirler.

Bulgaristanda Eğitim Sistemi, Hekimlik, Biyoloji ve Ziraat: Bu bölümde hazırlık okuyanlar, tıp ve tarımla ilgili lisans eğitimi alabilirler.

Bulgaristanda Eğitim Sistemi, Sosyal Bilimler: Sosyal bilimler üzerine ders gören öğrenciler, uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, gazetecilik, tarih, felsefe, psikoloji, sosyoloji, hukuk gibi insan bilimleri alanında lisans eğitimi alabilirler.

Bulgaristanda Eğitim Sistemi bir gereği olarak öğrencilerin üniversiteye kabulleri lise notlarına bakılarak yapılmaktadır. Burada öğrencinin hangi lise programında okuduğunun bir önemi yoktur.Meslek yüksekokulu mezunları DGS sınavı olmaksızın kendi dallarında lisans tamamlayabilirler.

Bu üniversitelerden alınan diplomalar EUA (Avrupa Üniversiteler Birliği) Diploması olacağı için öğrenci mezuniyet sonrası gerek Türkiye'de gerekse bir başka ülkede iş bulabilmektedir

Bulgaristanda eğitim sistemi yukarıda kısaca anlatılmıştır

Bulgaristan'da Lisans Tamamlama

Türkiye'de 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları kendi bölümlerinde Bulgaristan lisans tamamlama programına katılabilirler. Meslek yüksekokulu mezunları önce Bulgaristan üniversite hazırlık dil eğitimi almaları gerekir. Yurtdışındaki diğer lisans tamamlama programları için eğitim uzmanlarımız ile irtibata geçebilirsiniz.

Bulgaristanda Eğitim Üniversite

Bulgaristanda Eğitim Üniversite, başvurularımız tüm sene boyunca devam eder. Bulgaristanda Eğitim Üniversite kabul belgesi 4-5 haftada alınmaktadır. Bulgaristan öğrenci vizesi de 4-5 haftadır. Öğrencilerin Bulgaristanda Üniversite Eğitim alabilmesi için 8-10 haftaya ihtiyaçları bulunmaktadır.Bu süreler kesin olmamakla beraber değişebilmektedir.

Bulgaristanda Tıp Okumak

Bulgaristanda Tıp Fakültesi'ne kayıt olmak için herhangi bir puan şartı aranmamaktadır. Bulgaristanda Tıp Okumak için taban puanları yoktur. Bulgaristanda Tıp Okumak için Lise Mezunu olmak yeterlidir.

Bulgaristanda tıp, diş hekimliği, eczacılık alanlarında eğitim almak isteyen öğrencilerin en çok tercih ettikleri setinasyonlardan biri olan Bulgaristan aynı zamanda günümüz koşullarında en aktif ve hızla gelişen ülkelerinden biridir. Sofya, Plovdiv ve Stara Zagora Bulgaristan'nın en önemli eğitim şehirleridir. Tıp için lisans eğitimi 6 yıl olup, üniversitelerin yıllık ortalama ücreti 4650 8000 Euro civarındadır. Bulgaristan'da bir öğrencinin, konaklama ve sosyal giderleri için aylık yaklaşık 300 Euro civarında masrafı olmaktadır.

Bulgaristanda tıp okumak, diş hekimliği ya da eczacılık gibi bölümleri okumaya karar vermeden önce mutlaka kendinizi ve yeterliliklerinizi doğru biçimde değerlendirmelisiniz. Üniversiteye girmek değil, bitirip mezun olabilmek önemlidir.

Bulgaristanda Eğitim Başvuru ve Kayıt Belgeleri

Tüm belgeler Valilik veya kaymakamlık'ta apostil yapılmalıdır.

1 - LİSE DİPLOMASI; Lise Diploması aslı ve Noterden tasdikli sureti, vilayet makamından apostilli.

2 - PASAPORT FOTOKOPİSİ; Pasaportun resimli olan bölümün fotokopisi. (En az 2 yıl süreli )

3 TRANSKRIPT; Lise Not Dökümü 1.2.3.4 Dönemi Yıl Sonu notlarını gösteren belge vilayet makamından apostilli

4 - SAĞLIK RAPORU; Devlet hastanelerinden veya Aile hekimliğinden alınan sağlık raporu,

ve HIV negatif ibaresi yer almalıdır. Sağlık müdürlüğü onaylı resimli ve vilayet makamından apostilli

5 NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ; Nüfus müdürlüğünden alınacak. Vilayet makamından apostilli

6- FOTOGRAF; 7 Adet vesikalık resim arka zemini beyaz olması gerekir.

7 ADLİ SİCİL KAYDI; Vilayet makamından apostilli

8 TAAHÜTNAME; Yurtdışında eğitim göreceği süre boyunca eğitim ve yaşam masraflarını karşılayacağına dair noterden belge. Vilayet makamından apostilli

NOT: Apostil mührü Valilik veya Kaymakamlık makamlarında basılan bir mühürdür.

Belgenin yurt dışında üst makamlarda geçerliliğinin olmasını sağlamaktadır.

Bulgaristanda Eğitim Şartları

Bulgaristanda Eğitim almak için meslek lisesi veya lise mezunu olmak yeterli olmaktadır. Bulgaristanda eğitim alacak öğrenciler yeterli derecede ingilizce dil bilgisine sahip değillerse ,üniversite dil hazırlık okuluna devam ederler. Başarılı olduklarında İstedikleri bölümde devam etme şansına sahipler.

Bulgaristanda Eğitim Taban Puanları

Bulgaristanda Eğitim Taban Puanları yoktur. Bulgaristanda Eğitim için lise diploması sahibi olmak yeterlidir.

Bulgaristanda Eğitim LGS-LYS

Bulgaristanda Eğitim için LGS-LYS şartı aranmamaktadır.

Bulgaristanda Eğitim YÖK Denklik

Bulgaristanda Eğitim üniversiteleri YÖK tarafından tanınmaktadır.Diplomalar Avrupa Birliği ülkelerinde de geçerlidir.

Bulgaristanda Eğitim Bölümleri

Bulgaristanda Eğitim bölümleri İngilizce, Bulgarca, Fransızca, Rusça ve Almancadır. Uluslararası yeterlilik belgesi (IELTS 6,5 veya TOEFL IBT 79 gibi) olan öğrenciler Bulgaristan üniversitesi 1.sınıfa doğrudan başlayabilirler.Bulgarca ve diğer dillerdeki bölümler için Bulgaristan'da Üniversite hazırlık eğitimi alınmalıdır.

Bulgaristan Beslenme Giderleri, Bulgaristan Yurtlar, Evler, Bulgaristan Ulaşım, Bulgaristanda Yaşam

Bulgaristan beslenme giderleri 250-300 euro arasındadır. Bulgaristanda Eğitim alan öğrenciler gıda malzemelerini marketlerden temin etmektedirler. Bulgaristan yurtların yakınlarında büyük marketler bulunmaktadır.

Bulgaristan üniversitelerin kampüs yurtları bulunmaktadır. Yalnız her üniversite yabancı öğrencilere yurt imkanı sağlamamaktadır. Bulgaristan Yurtların fiyatları 60-150 euro arasındadır. Bulgaristanda Eğitim alan öğrenciler 2-3 arkadaş ile birlikte Bulgaristan ev kiralayabilirler. Bulgaristan ev kiraları 300-350 euro arasındadır.Bu fiyatlar kişiden kişiye ve tutulacak evin lüksüne,semtine ve bulunduğu konuma göre değişmektedir.

Bulgaristan öğrenciler ulaşım için aylık abone kartı kullanmaktadır. Bulgaristan ulaşım dolmuş ve otobüs ile yapılmaktadır. Bulgaristan Yurtlar- Üniversiteler arasında ulaşım sıkıntısı yoktur.

Bulgaristan Para Birimi, Bulgaristan Banka

Bulgaristan Para Birimi Leva'dır.

Bulgaristan Plovdiv ve Sofya da Ziraat Bankası şubeleri vardır. Öğrenciler diğer Bulgaristan bankalarında da hesap açtırabilirler.

Bulgaristan Askerlik Tecili

Bulgaristanda Eğitim öğrencileri hazırlık dil okulu sırasında max 2 yıl, 29 yaşına kadar askerlik tecili yaptırabilirler. Lisans eğitimi sırasında max 6 yıl, 29 yaşına kadar askerliklerini tecil yaptırabilirler.

Bulgaristan'da askerlik tecil işlemleri T.C. Bulgaristan Konsolosluğunda yapılmaktadır.

SOFYA ÜNİVERSİTELERİ

Sofya Teknik Üniversitesi

Sofya Mimarlık ve İnşaat ve Üniversitesi

Sofya Tıp Üniversitesi

Sofya Uluslararası Ekonomi Üniversitesi

Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi

Sofya Sanat Akademisi

Sofya Ormancılık Teknik Üniversitesi

Sofya Maden ve Jeoloji Üniversitesi

Sofya Yeni Bulgaristan Üniversitesi

Sofya Spor Akademisi

Sofya Kimya Teknolojileri ve Metalürji Üniversitesi

PLOVDİV ÜNİVERSİTELERİ

Plovdiv Teknik Üniversitesi

Plovdiv Tıp Üniversitesi

Plovdiv Ziraat ve Tarım Üniversitesi

Plovdiv Müzik ve Dans Akademisi

Plovdiv Gıda Teknolojileri Üniversitesi

Plovdiv Paissi Hilandarski Üniversitesi

Plovdiv Ekonomi ve Yönetim Koleji

Plovdiv Avrupa Koleji

PLEVEN ÜNİVERSİTELERİ

Pleven Tıp Üniversitesi

VARNA ÜNİVERSİTELERİ

Varna Tıp Üniversitesi

Varna Teknik Üniversitesi

Varna Ekonomi Üniversitesi

Varna Çernorizets Hrabır Serbest Üniversitesi

RUSE ÜNİVERSİTELERİ

Ruse Angel Kincev Üniversitesi

STARA ZAGORA ÜNİVERSİTELERİ

Stara Zagora Trakya Üniversitesi

BURGAZ ÜNİVERSİTELERİ

Burgaz Prof. Assen Zlatrov Üniversitesi

Burgaz Serbest Üniversitesi

ŞUMEN ÜNİVERSİTELERİ

Şumen Ep. Konstantin Preslavski Üniversitesi

Bulgaristan Eğitim Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Üniversiteli olmak, yurtdışında okumak artık sizin için de mümkün. ÖSS, ÖYS ve sınav streslerine girmeden artık rahatlıkla hayalinizdeki mesleği seçebilir ve bu konuda yüksek eğitiminizi tamamlayabilirsiniz.

Tıp, inşaat, mimarlık, mühendislik, güzel sanatlar... ve 26 Bulgaristan Devlet Üniversitesindeki daha nice seçenek sizleri bekliyor.