Bulgaristan mavi kart başvuru

Bulgaristan mavi kart başvuru

Uzun vadeli oturum izni sağlayan ve yüksek nitelikli yabancılara tanımlanan Mavi Kart, AB üyesi olan Bulgaristan için de geçerli bir programdır. Programa üniversite mezunu nitelikli olarak belirlenen kişilerin başvuru hakkı vardır. Bulgaristan mavi kart başvuru şartları ise kanun bazında ve öncelikli anlaşmalar dahilinde öngörülmüş ve uygulamaya geçilmiştir.

Bulgaristan Mavi Karta Kimler Başvurabilir?

Yüksek öğrenimini tamamlayan kişiler için hazırlanan Mavi Kart, 1 yıldan 4 yıla kadar çalışma ve Bulgaristan'da yaşama hakkı veriyor. Herhangi bir pazar değerlendirilmesinin yapılması gerekmiyor. Ancak, kişinin çalışma koşulları ve alacağı maaş konusunda belli standartların karşılanması gerekiyor.

Mavi Kart için başvuru yapacak kişinin Türkiye'de ki maaşı Bulgaristan ekonomik şartlarına ve aynı şartlarda çalışan Bulgar vatandaşının şartlarından az/eksik olmamalıdır. Maaşı ise Bulgar vatandaşlarından en az 1,5 kat üzerinde olması gerekmektedir.

Bulgaristan Mavi Kart Başvuru Evrakları

Bulgaristan mavi kart başvuru şartları kapsamında ilgili kurumlar için hazırlanması gereken başvuru dosyaları söz konusudur. Aşağıda sunduğumuz evraklar genel belgeler olup iş ve kişisel duruma göre evrak listesinin oluşturulması gerekmektedir.

 • Bulgar şirketin Ticari bilgileri ve faaliyet belgesi;
 • Bulgar şirketin Vergi dairesi borcu yoktur belgesi
 • Kaydı istenen kişi listesi
 • Personel getirme talebinin gerekçesinin olduğu evrak
 • Kisilerin sahibi oldugu diplomalar (noter tasdikli ve apostilli), meslekte yetkinliğine dair belgeler. Yurt dışında denkliğinin olduğuna dair evraklar tasdikli ve apostilli olarak teslim edilecek.
 • Yabancı personelle imzalanmış süreli iş sözleşmesi - İşin tanımı ve kira, sigorta, transport ve medikal hizmetlerle ilgili bilgi
 • Eğer tanımlanacak görev Bulgaristan ve AB kanunları açısından kayda tabi ise, konuya ilşkin kayıt belgesi
 • Pasaport fotokopisi
 • Mavi Kart için başvuru yapacak v kişinin ilgili vize türünde de Konsolosluk nezdinde başvuru yapması gerekecektir. Mavi kart için kişiye tanımlanacak vize D-Vize'dir. Sürece binaen evraklar kişinin iş, çalışma, aile ve kişisel durumuna göre çeşitlilik gösterebilir.

Bulgaristan Mavi Kart Başvuru Sonuçlanma Süresi

Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Bakanlığı onay süresi ortalama 15 gündür. Evrakların eksik teslimi ya da ek evrak talebi sebebiyle bu süreç 2 aya kadar uzayabilir. Bulgaristan mavi kart başvuru şartları kapsamını tamamen karşılayan kişinin başvurusu olumlu olacaktır. Yani ret alma durumunuzda söz konusu olabilir. Başvurular Bulgaristan Çalışma Bakanlığı yönergesi kapsamında kontrol edilmektedir.

Bulgaristan Mavi Kart Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Konular

 • Çalışma Bakanlığı tarafından kişinin adına düzenlenmiş belge ile Türkiye'de bulunan Bulgaristan Konsoloslukları vize biriminden D-Vize başvurusu yapılması gerkmektedir.
 • Mavi Kart başvurusuna bağlı olarak alacağınız D- Vize ile Bulgaristan'dan ilgili kurum üzerinden adınıza oturum kartı oluşturulacaktır.
 • Oturum kartı alındıktan sonra iş başı yapabilirsiniz.
 • İş başı yapıldığı gün ile birlikte 7 gün içinde Çalışma ve Sosyal Bakanlığı'na bildirimde bulunması gerekmektedir.
 • Çalışma ve oturum izni en az 1 yıl süre ile verilmektedir.Daha sonra bildirimde bulunularak 4 yıla kadar oturum alınabilmektedir.
 • Verilen oturum ve çalışma izni dolmadan (1 ay önce) mutlaka uzatma için başvuru yapılması gerekecektir.
 • Mavi Kart ile Bulgaristan'a gelen kişi en az 2 yıl Bulgaristan'da çalışmak zorundadır. Daha sonra Avrupa Birliği üye ülkelerinden birinde çalışma yapabilir.
 • Kişinin çalıştığı şirket süreç içinde değişecekse bu durumda Çalışma ve Sosyal Bakanlığı'na bildirilmelidir.
 • Eğer kişinin sözleşmesi feshedilirse 3 gün içinde yine Bakanlık birimine bildirilmelidir.
 • İşten çıkarılma durumunda kişinin ülkeyi terk etmesi gerekecektir. Çünkü oturum kartı da iptal olacaktır.

Bulgaristan mavi kart başvuru şartları Bulgaristan Devleti Kanunları ve aVRUPA bİRLİĞİ anlaşmaları kapsamında belirlenmektedir. Güncel gelişmelerin takip edilmesi başvurunun sonuçlandırılma prosedürlerine uyumu bakımından önem arz etmektedir.